PSK Aréna

ROZPIS ĽADU

PSK Aréna

Pondelok 30.07.

Utorok 31.07.

Streda 01.08.

Štvrtok 02.08.

Piatok 03.08.

Sobota 04.08.

Nedeľa 05.08.

Pondelok 06.08

Utorok 07.08